வினா விடை – 04 (Mechanics) தமிழ் மொழி மூலம்

சராசரி வேகம், சார்பு வேகம் தொடர்பான வினாக்களுக்கான விளக்கமான விடைகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளது. உங்கள் வரவேற்பை பொறுத்து மேலும் பதிவுகள் அமையும். உங்கள் நண்பர்களுக்கு இத் தளத்தை அறிமுகப்படுத்துங்கள்.

Answers:

 1,313 total views,  1 views today

One Reply to “வினா விடை – 04 (Mechanics) தமிழ் மொழி மூலம்”

Leave a Reply

Your email address will not be published.