எல்லைகள் – Limits வினா விடைகளுடன்

இணைந்த கணித பாடத்தில் வரும் limits பாடத்திற்கான வினவிடைகள் அடங்கிய தொகுப்பு இங்கு பதிவிடப் பட்டுள்ளது.

 458 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.