lens – வில்லை

வில்லைகளில் எவ்வாறு விம்பம் உருவாகுகின்றது என்பதை கீழே தரப்பட்டுள்ள வீடியோவில் அவதானியுங்கள். விம்பங்களை பரவை இன்றி (no parallax) பொருந்த செய்யும் முறையையும் அவதானியுங்கள்.

 500 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.