ஒலி – Notes

ஒலி – பாடத்திலுள்ள பரிவுக்குழாய் பரிசோதணை மற்றும் சுரமானிப் பரிசோதனை ஆகிய பகுதிகளுக்கான விளக்கமான குறிப்புகள் இப் பதிவில் பதிவிடப்படுள்ளது.

 918 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.