எறியம் – வினா விடைகள் 01

Question 01: ஒரு துணிக்கை 300 m/s வேகத்துடன் ஏற்றக்கோணம் 30° உடனும் வீசப்படுகின்றது. பின்வருவனவற்றைக் காண்க. எய்திய அதிகூடிய உயரம் பறப்பு நேரம். வீசற்புள்ளியினூடான கிடைத்தளவீச்சு 1000 m உயரத்தில் வேகமும் திசையும்.…

 542 total views,  1 views today

வினா விடை – 05 (Mechanics) தமிழ் மொழி மூலம்

இயக்கவியல் பாடத்தில் சிறு வினாக்களுக்கான விளக்கமான விடைகள் இங்கு தரப்படுகின்றன. இது உங்களுக்கு பயிற்சி செய்து அதனை சரி பார்ப்பதற்கு உதவியாக இருக்கும் என நம்புகின்றேன். உங்களுக்கு எதாவது வினாக்களில் சந்தேகம் இருந்தால் அதனை…

 1,336 total views

வினா விடை – 04 (Mechanics) தமிழ் மொழி மூலம்

சராசரி வேகம், சார்பு வேகம் தொடர்பான வினாக்களுக்கான விளக்கமான விடைகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளது. உங்கள் வரவேற்பை பொறுத்து மேலும் பதிவுகள் அமையும். உங்கள் நண்பர்களுக்கு இத் தளத்தை அறிமுகப்படுத்துங்கள். Answers:  1,312 total views

 1,312 total views